Nuwe dag Lirieke

Terug na die begin

“IN die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.

En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die derde dag.

En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die vierde dag.

En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag. En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.

En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en — dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.”

‭‭GÉNESIS‬ ‭1:1-31‬ ‭AFR53

Suid van die ewenaar

Suid van die ewenaar
Lê, lê sy uitgestrek
Haar tafel is gedek
‘n Miswolk oor haar wang
Rol n traan soos n varsgeperste vrug

Deur groen valleie die berge oor
Dis hier waar ek wil bly
Vloei strome waters na Kaapse Hoop
Suiderkruis groet die Morester

Koor:

Hier is U land, dit is U plek
Waarvoor ek opstaan
Met al U mag, deur U Krag
In gewortel hier binne my
Hier wil ek bly hier wil ek bid
Dis my erfenis
my Vaderland, my Moedertaal
Met God wat ons Redder is

Noord die berge oor
Die vuurrooi son wat stadig sak
As n nasie staan ons voor U Heer
U’s die Skepper ons buig voor U neer
Om al die Lof en Eer aan U te bring

Deur groen valleie die berge oor
Dis hier waar ek wil bly
Vloei strome waters na Kaapse Hoop
Suiderkruis groet die Morester

Koor:

Hier is U land, dit is U plek
Waarvoor ek opstaan
Met al U mag, deur U Krag
In gewortel hier binne my
Hier wil ek bly hier wil ek bid
Dis my erfenis
my Vaderland, my Moedertaal
Met God wat ons Redder is

“En hulle sal daarin veilig woon en huise bou en wingerde plant; ja, hulle sal veilig woon as Ek strafgerigte voltrek teen almal wat hulle van alle kante verag; en hulle sal weet dat Ek die Here hulle God is.”
‭‭ESÉGIËL‬ ‭28:26‬ ‭AFR53

Nuwe Dag

Here gee my Krag
Vir elke dag
Lei my om getrou aan U te bly
Vul my met die Heilige Gees

Vernuwe my gedagtes
As ek moeg en uitgeput voel
U is altyd daar en sal my dra
Daar’s geen rede om alleen te voel nie

Koor:

Daars n Nuwe dag wat wag
Vir jou en vir my
Die Prys is alreeds betaal
Vir elke kind van God
Elke knieg sal buig
Elke tong bely
Dat Jesus Christus
Ons Koning en Redder is

Beskerm my
Op my pad
Leer my om voluit te leef
Ek trek my wapenrusting aan

Vernuwe my gedagtes
As ek moeg en uitgeput voel
U is altyd daar en sal my dra
Daar’s geen rede om alleen te voel nie

Koor:

Daars n Nuwe dag wat wag
Vir jou en my
Die Prys is alreeds betaal
Vir elke kind van God
Elke knieg sal buig
Elke tong bely
Dat Jesus Christus
Ons Koning en Redder is

Brug:

Hardloop hou jou fokus op Hom
Hou koers daar’s ‘n wenstreep wat wag

Koor:

Daars n Nuwe dag wat wag
Vir jou en my
Die Prys is alreeds betaal
Vir elke kind van God
Elke knieg sal buig
Elke tong bely
Dat Jesus Christus
Ons Koning en Redder is

Daars n Nuwe dag wat wag
Vir jou en my
Die Prys is alreeds betaal
Vir elke kind van God
Elke knieg sal buig
Elke tong bely
Dat Jesus Christus
Ons Koning en Redder is

“Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.”
‭‭FILIPPENSE‬ ‭3:14‬ ‭AFR53

“Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.”
‭‭ROMEINE‬ ‭14:11‬ ‭AFR53

Die Rots

Koor:

Vertrou net op die Here
Laat jou Hart verbly in Hom
Die Waarheid maak jou vry
Deur Sy Gees wat woon in jou
U is die Verlosser
Ons Prys U Heilge Naam
U is die Lig vir hierdie werêld
Die Rots wat vas bly staan!

Vind jou vreugde in die Here
Hy sal jou gee wat jou hart begeer
Laat jou lewe oor aan Hom
Woon en werk rustig voort

Koor:

Vertrou net op die Here
Laat jou Hart verbly in Hom
Die Waarheid maak jou vry
Deur Sy Gees wat woon in jou
U is die Verlosser
Ons Prys U Heilge Naam
U is die Lig vir hierdie werêld
Die Rots wat vas bly staan!

Ek sing vir U n Loflied (Ps 42 v 6-9)
U is my helper en my God
n Gebed tot my Vader
U is die Koning van my hart

Koor:

Vertrou net op die Here
Laat jou Hart verbly in Hom
Die Waarheid maak jou vry
Deur Sy Gees wat woon in jou
U is die Verlosser
Ons Prys U Heilge Naam
U is die Lig vir hierdie werêld
Die Rots wat vas bly staan!

Brug:

Ek vertrou op U
Vind my vreugde in U

Koor:

Vertrou net op die Here
Laat jou Hart verbly in Hom
Die Waarheid maak jou vry
Deur Sy Gees wat woon in jou
U is die Verlosser
Ons Prys U Heilge Naam
U is die Lig vir hierdie werêld
Die Rots wat vas bly staan!

“Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.”
‭‭I SAMUEL‬ ‭2:2‬ ‭AFR53‬‬

“Vertrou op die Here, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer;”
‭‭PSALMS‬ ‭37:3-5‬ ‭AFR53‬‬

“Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God; want ek sal Hom nog loof — die verlossing van sy aangesig! O My God, my siel buig hom neer in my; daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van u waterstrome; al u bare en u golwe het oor my heengegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, ‘n gebed tot die God van my lewe.”
‭‭PSALMS‬ ‭42:6-9‬ ‭AFR53

Laat die reuse val

Sit jou hand op jou bors
Lig jou hand na bo
Juig tot die Vader
kry jou Krag van bo
Harder Juig al hoe harder
Ons wapen is die Woord
Die vyand is verslaan
Ons kreet is die oorwinning
U’s die Rots op wie ons staan
Ons vertrou op U
U Laat die reuse val

Koor:

Ons sal dit sing sing uit vollebors
Ons sal dit juig tot die kranse sing
Sit jou hand op jou bors
Lig jou hand na bo
Laat die reuse val

Sit jou hand op jou bors
Lig jou hand na bo
Juig tot die Vader
kry jou Krag van bo
Harder Juig al hoe harder
Ons wapen is die Woord
Die vyand is verslaan
Ons kreet is die oorwinning
U’s die Rots op wie ons staan
Ons vertrou op U
U Laat die reuse val

Koor:

Ons sal dit sing sing uit vollebors
Ons sal dit juig tot die kranse sing
Sit jou hand op jou bors
Lig jou hand na bo
Laat die reuse val

Brug:

Sing dit harder
Juig dit harder
Eer die, Eer die Koning
Sing dit harder
Juig dit harder
Eer die, Eer die Koning

Ons sal dit sing sing uit vollebors
Ons sal dit juig tot die kranse sing
Sit jou hand op jou bors
Lig jou hand na bo
Laat die reuse val

Sit jou hand op jou bors
Lig jou hand na bo
Laat die reuse val

“Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ‘n swaard en met ‘n spies en met ‘n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die Here van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.”
‭‭I SAMUEL‬ ‭17:45‬ ‭AFR53‬‬

“Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God —”
‭‭EFÉSIËRS‬ ‭6:11-17‬ ‭AFR53

Dra my

Here U is goed
U’s my toevlug
In tyd nood
Ek kom skuil by U

Aan U alleen
Kom al die Lof en Eer
Deur moeilike tye
Vertroos U my

Al gaan ek deur donker dieptes
Ek sal nie bang wees nie
Want U is by my by U voel ek veilig

Koor:

Dra my deur
Al hierdie pyn en seer
Verlange is groot o Heer
Dra my deur
Elke traan wat val
Vul my met Krag o Heer
By U vind ek vrede Heer
Dra my deur

Ek vertrou op U
Maak my sterk o Heer
U gee my Goeie Hoop
Ek vertrou op U

U trek voor my uit
Ek is nooit alleen nie
Versterk my deur U Gees
U is God van Krag

Al gaan ek deur donker dieptes
Ek sal nie bang wees nie
Want U is by my by U voel ek veilig

Koor:

Dra my deur
Al hierdie pyn en seer
Verlange is groot o Heer
Dra my deur
Elke traan wat val
Vul my met Krag o Heer
By U vind ek vrede Heer
Dra my deur
Al hierdie pyn en seer
Verlange is groot o Heer
Dra my deur
Elke traan wat val
Vul my met Krag o Heer
By U vind ek vrede Heer
Dra my deur

“Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.”
‭‭PSALMS‬ ‭23:4‬ ‭AFR53‬‬

“En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.”
‭‭DEUTERONÓMIUM‬ ‭31:8‬ ‭AFR53

Same Power

I can see
Waters raging at my feet
I can feel
The breath of those surrounding me
I can hear
The sound of nations rising up
We will not be overtaken
We will not be overcome

I can walk
Down this dark and painful road
I can face
Every fear of the unknown
I can hear
All God’s children singing out
We will not be overtaken
We will not be overcome

The same power that rose Jesus from the grave
The same power that commands the dead to wake
Lives in us, lives in us
The same power that moves mountains when He speaks
The same power that can calm a raging sea
Lives in us, lives in us
He lives in us, lives in us

We have hope
That His promises are true
In His strength
There is nothing we can’t do
Yes, we know
There are greater things in store
We will not be overtaken
We will not be overcome

The same power that rose Jesus from the grave
The same power that commands the dead to wake
Lives in us, lives in us

The same power that moves mountains when He speaks
The same power that can calm a raging sea
Lives in us, lives in us
He lives in us, lives in us

Greater is He that is living in me
He’s conquered our enemy
No power of darkness
No weapon prevails
We stand here in victory
Oh
Greater is He that is living in me
He’s conquered our enemy
Oh
No power of darkness
No weapon prevails
We stand here in victory
Oh, in victory
Yeah

The same power that rose Jesus from the grave
The same power that commands the dead to wake
Lives in us, lives in us
The same power that moves mountains when He speaks
The same power that can calm a raging sea
Lives in us, lives in us
He lives in us, lives in us
He lives in us

Songwriters: Jeremy Camp / Jason Ingram
Same Power lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Capitol Christian Music Group

U is ons God

U is Waardig
U’s Onbeskryflik
U sien dwarsdeur my
U ken my

U is Heilig
U is onverganklik
Al die Lof kom U toe
Tot in ewigheid

Ons Redding kom van God af
Wat oor die heelal regeer
Ons wil sing van U Grootheid
Ons Prys U Heilige Naam

Koor:

Met my nuwe hart
Wil ek die Here Loof
Aan die trou van die Here
Is daar geen einde nie
Met my nuwe hart
Wil ek die Here Loof
U is my lewe
U sorg vir my
Vader Groot en Almagtig
U is ons God!

U is die Waarheid
U waarheid lei my
Stuur U Gees en U Waarheid
Laat U my lei

U is my Redding
My Rots my vesting
Net by U vind ek rus
U Laat my stewig staan

Ons Redding kom van God af
Wat oor die heelal regeer
Ons wil sing van U Grootheid
Ons Prys U Heilige Naam

Koor:

Met my nuwe hart
Wil ek die Here Loof
Aan die trou van die Here
Is daar geen einde nie
Met my nuwe hart
Wil ek die Here Loof
U is my lewe
U sorg vir my
Vader Groot en Almagtig
U is ons God!

Koor:

Met my nuwe hart
Wil ek die Here Loof
Aan die trou van die Here
Is daar geen einde nie
Met my nuwe hart
Wil ek die Here Loof
U is my lewe
U sorg vir my
Vader Groot en Almagtig
U is ons God!

“En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.”
‭‭ESÉGIËL‬ ‭36:26‬ ‭AFR53‬‬

“GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting,”
‭‭II KORINTHIËRS‬ ‭1:3‬ ‭AFR53‬‬

“Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.”
‭‭I TIMÓTHEÜS‬ ‭1:17‬ ‭AFR53‬‬

“En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges!”
‭‭OPENBARING‬ ‭15:3‬ ‭AFR53

ek sal U Loof

Gebruik my, stuur my, lei my
Kom o Heilige Gees
Vernuwe my, vorm my, vul my
ek sal doen wat U van my vra

Koor:

ek sal U Loof o Heer
Daar is geen einde aan U liefde nie
ek sal U Loof o Heer
Tot die berge U Naam uitroep!
my Skild is by die Here
Wat opregtis van die hart verlos
U is altyd daar
U sal voorsien tot in Ewigheid

Beskerm my, omarm my, omvou my
Vloei dwarsdeur my
Kom leef in my, leer my, wys my
Om getrou aan U Waarheid te bly

Koor:

ek sal U Loof o Heer
Daar is geen einde aan U liefde nie
ek sal U Loof o Heer
Tot die berge U Naam uitroep!
my Skild is by die Here
Wat opregtis van die hart verlos
U is altyd daar
U sal voorsien tot in Ewigheid

Brug:

ek sal U Loof,
ek sal U Prys
U Naam besing
ek sal U Eer
ek sal U Dien
U’s my Krag en Skild

Koor:

ek sal U Loof o Heer
Daar is geen einde aan U liefde nie
ek sal U Loof o Heer
Tot die berge U Naam uitroep!
my Skild is by U Here
Wat opregtis van die hart verlos
U is altyd daar
U sal voorsien tot in Ewigheid

ek sal U Loof o Heer
Daar is geen einde aan U liefde nie
ek sal U Loof o Heer
Tot die berge U Naam uitroep!
my Skild is by U Here
Wat opregtis van die hart verlos
U is altyd daar
U sal voorsien tot in Ewigheid

“LOOF die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.”
‭‭PSALMS‬ ‭136:1‬ ‭AFR53‬‬

“En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.”
‭‭JOHANNES‬ ‭11:4‬ ‭AFR53‬‬

“My skild is by God wat die opregtes van hart verlos.”
‭‭PSALMS‬ ‭7:11‬ ‭AFR53

Jesus Lewe

Hou jou oë net op die Here
Die stryd is klaar oorwin
Daar’s n rede vir jou kosbare bestaan
Die Lig verwerp die donker
En die stiltes word verbreek
Deur Die Koning op Sy witperd – Hy regeer!

Ons Eer U vir U Goedheid
Ons Loof U vir U Grootheid
As kinders van U sing ons saam!

KOOR:

Jesus Lewe
Die klip is weggerol
U het waarlik opgestaan
U is die Waarheid
Die waarheid maak my vry
Deur die Krag van die Heil’ge Gees
Leef U binne my

Ek vertrou net op U Leiding
Ek gee my lewe oor aan U
U werklikheid word deur U Skrif vervul
U gee lewe deur Genade
Standvastig staan ek sterk (2Tim 2:1)
Laat die hemel en die aarde U Naam Prys!

Ons Eer U vir U Goedheid
Ons Loof U vir U Grootheid
As kinders van U sing ons saam!

KOOR:

Jesus Lewe
Die klip is weggerol
U het waarlik opgestaan
U is die Waarheid
Die waarheid maak my vry
Deur die Krag van die Heil’ge Gees
Leef U binne my

BRUG:

Kom leef hier binne my
U is die Vredevors
Kom en Vloei nou dwarsdeur my
Kom en reinig my
Versterk my deur U Krag
Daar is niks waarvoor ek vrees nie

KOOR:

Jesus Lewe
Die klip is weggerol
U het waarlik opgestaan
U is die Waarheid
Die waarheid maak my vry
Deur die Krag van die Heil’ge Gees
Leef U binne my

Deur die Krag van die Heil’ge Gees
Leef U binne my

“En hy sê vir hulle: Moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasaréner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Dáár is die plek waar hulle Hom neergelê het.”
‭‭MARKUS‬ ‭16:6‬ ‭AFR53‬‬

“Laat hemel en aarde Hom prys, die see en alles wat daarin roer.”
‭‭PSALMS‬ ‭69:35‬ ‭AFR53‬‬

“JY dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is;”
‭‭II TIMÓTHEÜS‬ ‭2:1‬ ‭AFR53

i got saved

There is a river of gladness
That pours from Emmanuel’s veins
This sinner was plunged
Beneath the flood
And got saved

Since then I walk in forgiveness
All of my guilt was erased
The chains of the past
Are broken at last
I got saved
Oh, I got saved!

I’m undone by the mercy of Jesus
I’m undone by the goodness of the Lord
I’m restored and made right
He got a hold of my life
I’ve got Jesus
How could I want more?

I’ve received nothing but goodness
I’ve tested and tasted Your grace
I was so lost, ’til I fell at the cross
And got saved
Oh, I got saved!

I’m undone by the mercy of Jesus
I’m undone by the goodness of the Lord
I’m restored and made right
He got a hold of my life
I’ve got Jesus
How could I want more

The love of God
Gave me His pardon
The love of God
Won’t let me stay the same
The love of God
Pulls me up higher
His will is stronger
That’s why I got saved!

I’m undone by the mercy of Jesus
I’m undone by the goodness of the Lord
I’m restored and made right
He got a hold of my life
I’ve got Jesus
How could I want more?!

I’m undone by the mercy of Jesus
I’m undone by the goodness of the Lord
I’m restored and made right
He got a hold of my life
I’ve got Jesus
How could I want more?

I’ve got Jesus
How could I want more?

I’ve got Jesus
How could I want more?!.

Ek roep jou naam

Ek is jou Vader my kind hoor jy my
Vergeet van alles nou
Raak stil by my
Ek ken jou seer
Ek wil jou heel maak
Daar is niks wat jou ooit
Van my kan skei nie

Koor:

Kom na my toe
Jy is myne
Jy is kosbaar
Ek roep jou naam
Kom na my toe
Jy is myne
Jy is spesiaal vir my
Ek roep na jou

Ek is jou Krag en skild kom skuil by my
Ek droog jou trane af
Kom vind rus by my
Ek sal jou veilig hou
Ek is jou Vredevors
Ek is jou toevlug
Op wie jy altyd kan vertrou

Koor:

Kom na my toe
Jy is myne
Jy is kosbaar
Ek roep jou naam
Kom na my toe
Jy is myne
Jy is spesiaal vir my
Ek roep na jou

Brug:

Waar jy ookal mag gaan
Onthou Ek is daar vir jou
As dit te veel vir jou raak
Ek is baie lief vir jou

Koor:

Kom na my toe
Jy is myne
Jy is kosbaar
Ek roep jou naam
Kom na my toe
Jy is myne
Jy is spesiaal vir my
Ek roep na jou

Jy is spesiaal vir my
Ek roep na jou

“Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.”
‭‭ROMEINE‬ ‭8:38-39‬ ‭AFR53‬‬

“MAAR nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!”
‭‭JESAJA‬ ‭43:1‬ ‭AFR53

Eternal Love

The dawn breaks through
A good old day lies behind me
My sorrows fled away from me
i have found my comfort in You

As the nightfall cold
Your Word enfolds and embrace me
Your Spirit flows right through my veins
i surrender when i hear You say

Chorus:

Be still and know that I’m God
There is nothing that can keep us apart
I have plans for you
Your future lies in my hands
Be still and know that I’m God
You’re my child you belong to me
I love you till Eternity

In the morning light
i adore Your Mighty Creation
Green pastures blend with the soil of earth
With far open floodgates of heaven

Rivers deep
Blue mountains reaching into the sky
With oceans meeting from east to west
All created by Your Mighty Words

Chorus:

Be still and know that I’m God
There is nothing that can keep us apart
I have plans for you
Your future lies in my hands
Be still and know that I’m God
You’re my child you belong to me
I love you till Eternity

Chorus:

Be still and know that I’m God
There is nothing that can keep us apart
I have plans for you
Your future lies in my hands
Be still and know that I’m God
You’re my child you belong to me
I love you till Eternity

Without Him

Without Him i could do nothing
Without Him i’d surely fail
Without Him i would be drifting
Like a ship without a sail

Chorus:

Jesus o Jesus
Do you know Him today
Please don’t turn Him away
o’o Jesus precious Jesus
Without Him how lost i would be

Without Him i would be dying
Without Him i’d be enslaved
Without Him life would be hopeless
But with Jesus thank God i’m saved

Chorus:

Jesus o Jesus
Do you know Him today
Please don’t turn Him away
o’o Jesus precious Jesus
Without Him how lost i would be
Without Him how lost i would be
But with Jesus thank God i am free

Everlasting God

Strength will rise as we wait upon the Lord
We will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord
Strength will rise as we wait upon the Lord
We will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord

Our God, you reign forever
Our hope, our strong deliverer

Chorus:

You are the everlasting God
The everlasting God
You do not faint
You won’t grow weary

Strength will rise as we wait upon the Lord
We will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord
Strength will rise as we wait upon the Lord
We will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord

Our God, you reign forever
Our hope, our strong deliverer

Chorus:

You are the everlasting God
The everlasting God
You do not faint
You won’t grow weary
You’re the defender of the weak
You comfort those in need
You lift us up on the wings
Like eagles

Our God, you reign forever
Our hope, our Strong Deliverer

‘Cause you are, You are the everlasting God
The everlasting God
You do not faint
You won’t grow weary
You’re the defender of the weak
You comfort those in need
You lift us up on the wings
Like eagles

From everlasting to everlasting
God, you are everlasting

“But those who wait for the LORD [who expect, look for, and hope in Him] Will gain new strength and renew their power; They will lift up their wings [and rise up close to God] like eagles [rising toward the sun]; They will run and not become weary, They will walk and not grow tired.”
‭‭ISAIAH‬ ‭40:31‬ ‭AMP